Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam. Tập 2, Truyện cổ tích - Quyển 1 / Viện Văn Học

 • H. : Giáo dục
 • 776tr.
 • V9900120, V9900125

Lịch sử thế giới hiện đại :(1917-1995) / Nguyễn Anh Thái (ch.b.), Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Quốc Hùng..

 • 2010
 • 543 tr

Danh tướng Việt Nam. Tập 3, Danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỉ XVIII và phong trào Tây Sơn / Nguyễn Khắc Thuần; Trần Kim Nhung biên tập nội dung

 • H : Giáo dục, 2000
 • 344tr. ; 14,3x20,3cm cm

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền

 • H : Giáo dục Việt Nam, 2010
 • 303tr. ; 14,5x20,5 cm
 • CT1000071-CT1000074

Địa lí tự nhiên đại cương. Tập 1, Trái đất và thạch quyển / Nguyễn Trọng Hiếu chủ biên; Phùng Ngọc Đĩnh

 • H : Đại học Sư phạm, 2004
 • 259tr. ; 17x24cm cm

Địa lý kinh tế xã hội Châu Mỹ Châu Phi và Châu Đại dương / Bùi Thị Hải Yến chủ biên; Phạm Thị Ngọc Diệp; Nguyễn Yến Ngọc

 • H : Giáo dục Việt Nam, 2009
 • 315tr. ; 16x24cm cm
 • DL0900001, DL0900002

Bài tập thực hành ngữ dụng học : Dự án đào tạo giáo viên THCS / Trương Thị Nhàn

 • ĐH Sư phạm, 2007
 • 137tr.

Biển và hải đảo Việt Nam : Dùng cho báo cáo viên / Ban Tuyên Giáo Trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng

 • H. : Hà Nội, 2007
 • 437tr.
 • DL0700001-DL0700020

Các bình diện của từ Tiếng Việt / Đỗ Hữu Châu

 • H. : Hà Nội, 2007
 • 217tr.

Phong cách học tiếng Việt : Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP . - 2

 • H : Giáo dục , 2001
 • 204 ; 14,3x20,3cm
 • V0100137-V0100140