Hướng dẫn kỹ thuật, mỹ thuật lắp đặt ống luồn dây cho hệ thống điện / Trần Thế San

 • Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 2001
 • 142tr. ; 13x19 cm cm
 • D0100093

Bài tập chi tiết máy / S.H.Nitriportric; Võ Trần Khúc Nhã [dịch]

 • bHải Phòng, 2004
 • 448tr.
 • D0400058-D0400060

Thực hành hàn căn bản - nâng cao (Hồ quang - MIG - TIG - PLASMA) / Trần Văn Niên, Trần Thế San

 • Đà Nẵng, 2005
 • 248tr. : Minh họa ; 16x24 cm
 • D0500532-D0500535

Bài tập thủy lực. Tập 2 / Hoàng Văn Quý, Nguyễn Cảnh Cầm, Nguyễn Cảnh Cầm;, Nguyễn Cảnh Cầm;Lưu Công Đào, Nguyễn Cảnh Cầm

 • H. : Xây dựng, 2005
 • 274tr
 • D0500609, D0500610

Các bộ cảm biến kỹ thuật đo lường và điều khiển / Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân

 • H. : Khoa học kỹ thuật, 2005
 • 501tr.

Bài tập vẽ kỹ thuật : Biên soạn theo khung của bộ Giáo dục và đào tạo dành cho các trường Cao đẳng Công nghệ / Trần Hữu Quế

 • H. : Giáo dục, 2005
 • 201tr.
 • D0500508

Cẩm nang hàn / Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

 • H. : Khoa học kỹ thuật, 2006
 • 326tr.
 • D0600032

Bài tập thủy lực. Tập 1 / Hoàng Văn Quý, Nguyễn Cảnh Cầm

 • H. : Xây dựng, 2005
 • 274tr
 • D0500614, D0500615

Giáo trình an toàn lao động : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Thế Đạt

 • H, : Giáo dục, 2006
 • 177tr.
 • D0600227-D0600233

Bài tập sức bền vật liệu : Sách dùng chung cho các trường ĐH kỹ thuật / Bùi Ngọc Ba, [và những người khác]

 • H, : Giáo dục, 2006
 • 177tr.
 • D9500023-D9500025