Thông tin thư mục


Tài liệu giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non dùng cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trường cao đẳng Bến Tre: Đề tài nghiên cứu khoa học/ Bùi Văn Phủ

  • Bùi Văn Phủ
  • Bến Tre: Trường CĐ Bến Tre, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  135tr.: Hình ảnh; 21x27 cm 
Chỉ số phân loại  372 
Số định danh  372 T103L 
Tiêu đề đề mục 

Nghiên cứu khoa học

Giáo dục mầm non

 Nơi yêu cầu

5/5

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Mầm non---Giá: GT

MN2000005-MN2000009

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDBT--- Kho: Nghiên cứu khoa học---Giá: NCKH

NCKH2000022