Cataloging Information


Giáo trình dược lý học thú y / Phạm Khắc Hiếu

  • Phạm Khắc Hiếu
  • H. : Giáo dục Việt Nam , 2009
 Detail information
Description  311 tr. ; 16x24 cm 
Dewey Class No  636.089 
Classification  636.089 GI-108T 
Summary  Trình bày kiến thức dược lý học thú y đại cương, các loại tên thuốc, công năng của thuốc thú y cần và quan trọng trong sản xuất, trong hành nghề thú y. 
Subject heading 

Chăn nuôi thú y

 Where to request

1/5

Available documents

: CDBT--- : Nông lâm thủy sản---: GT

NT0900030-NT0900034