Cataloging Information


Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm

  • Vũ Cao Đàm
  • H : Giáo dục Việt Nam , 2010
 Detail information
Description  208 tr., 16x24cm 
Dewey Class No  001.4 
Classification  001.4 GI-108TR 
Summary  Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài, cơ sở đạo đức khoa học và đánh giá nghiên cứu khoa học. 
Subject heading 

Nghiên cứu khoa học

 Where to request

11/15

Available documents

: CDBT--- : Chính trị xã hội

CT1000054-CT1000068