Cataloging Information


Công tác xã hội với người đồng tính, song tính, chuyển giới / Huỳnh Văn Chẩn, Phạm Thanh Bình;Nguyễn Thị Thanh Tùng

  • Huỳnh Văn Chẩn; Phạm Thanh Bình
  • Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021
 Detail information
Description  247tr. ; 16x24 cm 
ISBN   9786047385126
 
Dewey Class No  362.78 
Classification  362.78 C455T 
Summary  Cung cấp kiến thức cơ bản về người LGBT cũng như tiến trình làm việc với người LGBT, giúp rèn luyệt kỹ năng công tác xã hội với người LGBT, xây dựng thái độ tôn trọng, hình thành cách tiếp cận đúng với cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới. 
Subject heading 

Công tác xã hội

Notes  ĐTTS ghi: Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
 Where to request

10/10

Available documents

: CDBT--- : Giáo dục

GD2100001-GD2100010